Trang Nhà

 

TRUNG TÂM

VIỆT NGỮ VĂN LANG SFV

CƠ SỞ GIÁO DỤC BẤT VỤ LỢI THEO ĐIỀU LỆ CỦA IRS 501 (c ) (3)

 

Kính gởi Quý Vị Phụ Huynh Học Sinh và Thầy Cô

                                                   THÔNG CÁO TUYỂN DỤNG

Hội Đồng Quản Trị TTVL trân trọng thông báo cùng quý vị được rõ là TTVL đang cần tuyển dụng 1 Phụ Tá Chủ Tịch HĐQTrị .(Secretary) . Theo điều lệ tổ chức cơ quan bất vụ lợi  501 ( c )(3) chấp thuận bởi  Bộ Tài Chánh Liên Bang ngày 4 tháng 9, 2014, và sơ đồ tổ chức của TTVL ngày 29 tháng 4, 2014 thì Hội Đồng Quản Trị của TTVL gồm có 3 chức vụ  quản trị viên: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) (President/Chief Executive Officer)Phó Chủ Tịch kiêm Trưởng Ban Tài Chánh( Vice President, Treasurer/Chief Financial Officer), Phụ Tá Chủ Tịch HĐQT .(Secretary)

Chức vụ Phụ Tá Chủ Tịch HĐQT (Secretary) từ ngày 4 tháng 9 2014 cho đến 2017 do cô Bảo Châu phụ trách, nhưng vì bận việc sở nên cô đã từ chức. Vì thế TTVL cần tìm người thay thế cô BChâu trong chức vụ nêu trên, kể từ ngày ra thông cáo này chủ nhật 25 tháng 2 đến ngày  Thứ Năm 8 tháng 3, 2018.

 

ĐƠN XIN THAM DỰ TUYỂN LỰA PHỤ TÁ CTHĐQT/TTVL

LỄ HÔI MÙA XUÂN MẬU TUẤT (hình ảnh)

 

“Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời”