Trang Nhà

TRUNG TÂM

VIỆT NGỮ VĂN LANG SFV

CƠ SỞ GIÁO DỤC BẤT VỤ LỢI THEO ĐIỀU LỆ CỦA IRS 501 (c ) (3)

Thông Báo

Ngày 8 tháng 3, năm 2021

Phụ Huynh/Thầy Cô và Mạnh Thường Quân Thân Mến,

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang (TTVNVL) xin có lời chào thân ái gửi đến quý vị và gia đình.
Cầu mong quý vị và gia đình luôn được an khang, mạnh khỏe trong thời gian khó khăn vì bệnh dịch Coronavirus.

Thư này xin gửi đến quý vị một số thông tin liên quan đến việc điều hành của TTVNVL.
Trung Tâm được thành lập và được chứng nhận là một Tổ Chức Bất Vụ Lợi (Non-Profit
Organization), được điều hành bởi một Hội Đồng Quản Trị (Board of Directors) gồm 3 thành viên.

     1) Thầy Phạm X. Khanh – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (Chairman of the Board/ President)
2) Thầy Chu V. Thắng – Trưởng Ban Tài Chánh (Chief Financial Officer)
3) Cô Hồ T. Ngọc – Thư Ký (Secretary)

Vì quan tâm đến giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại, Thầy Khanh đã đồng hành với TTVNVL và nhiệt tình đóng góp cho Trung Tâm từ năm 2002 cho đến nay. Mười chín (19) năm qua là một thời gian dài với rất nhiều hy sinh của thầy Khanh đã giúp cho các con em chúng ta có được điều kiện theo học và trau dồi tiếng Việt trong vùng San Fernando Valley. Vì tuổi đã cao, Thầy Khanh sẽ về hưu và không thể tiếp tục đảm trách công việc điều hành TTVNVL.

Trong hai năm vừa qua, Thầy Thắng đã giữ chức vụ hiệu trưởng thay thế Thầy Khanh. Vì Thầy Thắng chuẩn bị về hưu và Cô Ngọc muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, hai vị cũng sẽ từ chức trong Hội Đồng Quản Trị. Để TTVNVL được tiếp tục hoạt động, chúng tôi tha thiết kêu gọi Quý Vị tiếp tay đảm nhận ba vai trò trong Hội Đồng Quản Trị kể trên.

Kèm theo thư này, xin gửi đến Quý Vị đơn xin gia nhập vào Hội Đồng Quản Trị. Thời hạn nhận đơn là từ ngày 9 tháng 3, 2021 đến ngày 30 tháng 3, năm 2021. Mọi chi tiết về việc gia nhập Hội Đồng Quản Trị, xin vui lòng gửi điện thư về vanlangsfv2018@gmail.com, hay liên lạc với thầy Khanh (818) 456-6264, hoặc thầy Thắng (818) 635-4037.

Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang cùng với quý vị phụ huynh học sinh trân trọng và biết ơn sự hy sinh, đóng góp quý báu của các thầy cô trong những năm qua cũng như trong những ngày sắp tới.

Xin thân chào,

TTVNVL

Thầy Khanh / Thầy Thắng

Board of Directors Application

“Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời”