Trang Nhà

 

TRUNG TÂM

VIỆT NGỮ VĂN LANG SFV

CƠ SỞ GIÁO DỤC BẤT VỤ LỢI THEO ĐIỀU LỆ CỦA IRS 501 (c ) (3)

Đã hoạt động hơn 25 năm qua từ năm 1988.

Trường sở rộng rãi, khang trang và an toàn. Mỗi lớp học riêng. Kỷ luật nghiêm minh.

Ban giảng huấn với 16 Thầy Cô tận tâm,  tốt nghiệp Đại Học, có kinh nghiệm giáo dục nhiều năm .

­­Có đủ lớp từ Cấp 1 đến cấp 7, học mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 12 giờ trưa.

Khóa mới (niên khóa 2016-2017) khai giảng ngày  11 tháng 9, 2016

Muốn biết thêm chi tiết vào trang nhà (web site) hay liên lạc:

 

                 Thầy  Phạm Khanh:     818 ­ 299-7349

                 Thầy Chu Văn Thắng: 818  635-4037

                 Cô Nguyễn Thị Thu:    81 8  789-3506

                

              “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời”