Tổ Chức TTVL

DANH SÁCH THẦY CÔ TTVL – KHÓA 32:

TochucVL

DANH SÁCH THẦY CÔ ĐÃ CỘNG TÁC:

Cô Lê Thị Thu, giáo viên cấp7, cố vấn Ban Điều Hành TTVL  (MA-Cựu Trưởng Khoa AnhVăn , Cựu Giáo Sư ĐH MinhĐức & Vạn Hạnh )

Thầy Phạm Khanh, Cựu Trung Tâm Trưởng             (BA-CSUN)

Thầy Chu văn Thắng, Cựu TTPhó, gíáo viên cấp 7   (BS-CSUN)

Cô Nguyễn thị Thảo, giáo viên cấp 6                   (ĐHSP- Cựu GS Tân Bình/VN)

Cô Hồ Việt Ngọc Diệp, giáo viên câp 5                (ĐHLK/VN )

Cô Nguyễn thị Thu, Thủ Quĩ, giáo viên cấp   4  (ĐHKH-Cựu GS Văn Đức/VN)

Thầy Trần Đồng, gíáo viên cấp 3                          (5 năm kinh nghiệm)

Cô  Lê thị Kim Hoa, giáo viên cấp 2                     (ĐH/VN- 6 năm kinh nghiệm)

Thầy Lê Ngọc Linh, giáo viên cấp 1                      (MSEE-CSUN)

DANH SÁCH THẦY CÔ PHỤ GIÁO

Cô Trần Vân                    (BA,  sinh viên cao học CSUN)

Cô Đỗ Mai Quyên           (ĐHSP Kỹ Thuật/VN)

Cô Trần Thị Hải Lý        (Sinh Viên , UCLA)

Cô Võ Kathy                    (BA, CSUN)

Cô Kellie Trương            (Thảo Trình Viên-Programmer)

Cô Trần Ái Nhi               (Học Sinh THọc )