Thời Khóa Biểu

Lich Trình Khóa 27B

(11 tháng 1, năm 2015 – 17 tháng 5, năm 2015)

Tuần Ngày/Tháng Ngày Học Ngày Nghỉ Các Sinh Hoạt Cần Nhớ
1 1/11/2015 x Ngày Khai Giảng
2 1/18/2015 x
3 1/25/2015 x
4 2/1/2015 x  Chào cờ
5 2/8/2015 x Lễ Hội Đầu Xuân tại TTVL
6 2/15/2015 x  Tết Âm Lịch ( Vietnamese New Year)
7 2/22/2015 x
8 3/1/2015 x Chào cờ
9 3/8/2015 x
10 3/15/2015 x
11 3/22/2015 x
12 3/29/2015 x
13 4/5/2015 x Lễ Phục Sinh (Easter)
14 4/12/2015 x
15 4/19/2015 x
16

17

18

19

4/25/2015

5/3/2015

5/10/2015

5/17/2015

x

x

x

x

 

 

Lễ Hiền Mẫu (vẫn đi học, không nghỉ)

Lễ Mãn Khóa

GHI CHÚ: Xin phụ huynh nhắc các em mặc aó thun TTVL để chào cờ mỗi ngày đầu tháng.

Xin chờ thơ mời PHHS tham dự Lễ Hôi Mùa Xuân tại TTVL ngày 8 tháng 2, năm 2015.

Ghi tên cho con cháu mình tham gia thi quốc phục.